Ποιους θα συναντήσετε


  • Owners/ Plant Managers / Production Managers /Technical Directors / Operational Directors / Digital Transformations Directors μεγάλων βιομηχανικών εταιρειών όλων των κλάδων που πρωτοστατούν στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση
  • Ανώτατα στελέχη εταιρειών παροχής υπηρεσιών και λύσεων της αγοράς του INDUSTRY 4.0 που υποστηρίζουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση
  • Ανώτατα στελέχη εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση
  • Διαμορφωτές πολιτικής και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων

Decision makersSolutions, Products & Services ProvidersSpeakers


TBA

Επικοινωνία


Συμμετοχές & Χορηγίες
Μάξιμος Γιαννόπουλος, Τ: 210 6617777 (εσωτ.247), M: 6940 642327, E:  [email protected]
Γιάννης Ελευθεριάδης, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 251), M: 6932612708, Ε: [email protected]
 
Content Managers
Άννα Χατζή, Business Journalist | Conference Producer | Manufacturing, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 130), Ε: [email protected]
Κατερίνα Δρόσου, Director of Publications, Conferences & Awards Manufacturing – Industry | Hospitality, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 261), Ε: [email protected]